Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung làm rõ một số nội dung được cử tri và dư luận quan tâm (11:07 10/07/2019)