HĐND TP: 16 ý kiến chất vấn nhóm về vấn đề quản lý dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai (Phần II) (15:07 09/07/2019)