Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương" tại Tân Kỳ, Nghệ An (13:05 19/05/2019)