Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TP Hà Nội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (22:05 14/05/2019)