Ngành Lao động TB&XH Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2019 (17:12 26/12/2018)