Sở Công Thương cần nắm bắt kịp thời tình hình khó khăn của doanh nghiệp để giúp đỡ, hỗ trợ (11:09 14/09/2018)