Thông tin đa phương tiện - Xem chi tiết

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (18:07 29/07/2018)