Diễn văn khai mạc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (15:07 29/07/2018)