Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
253/BC-UBND 30/12/2015 Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2015.
Còn hiệu lực
244/BC-UBND 17/12/2015 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
242/BC-UBND 15/12/2015 Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2015, giai đoạn 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2021.
Còn hiệu lực
206/BC-UBND 16/11/2015 Báo cáo kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
170/BC-UBND 01/10/2015 Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).
Còn hiệu lực

Tổng số : 33 văn bản / 7 trang

Trang :