Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
156/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
157/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
100/BC-UBND 20/04/2020 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm (trong đó có Covid-19) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
96/BC-BCĐ 15/04/2020 Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
404/BC-UBND 24/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 33 văn bản / 7 trang

Trang :