Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2032/UBND-KT 28/06/2021 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Còn hiệu lực
2022/UBND-NC 28/06/2021 Về giải pháp nâng cao yếu tố "Hạ tầng căn bản" trong chỉ số PAPI của Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
2006/UBND-KGVX 25/06/2021 Về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
2013/UBND-KH&ĐT 25/06/2021 Về việc cơ chế thanh toán linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nhiệm vụ quy hoạch; thanh quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 của Thành phố
Còn hiệu lực
2015/UBND-ĐT 25/06/2021 Về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1059 văn bản / 212 trang

Trang :