Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2907/UBND-KGVX 06/09/2022 Về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch, bệnh
Còn hiệu lực
2889/UBND-KTTH 05/09/2022 Về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Còn hiệu lực
2829/UBND-KTN 30/08/2022 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc và xe trá hình tuyến cố định" trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
2828/UBND-KTN 30/08/2022 Về việc tăng cường công tác vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ Lễ 02/9 năm 2022
Còn hiệu lực
2846/UBND-KGVX 30/08/2022 Về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1273 văn bản / 255 trang

Trang :