Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
162/PA-UBND 12/07/2021 Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn Hà Nội
Còn hiệu lực
160/KH-UBND 06/07/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
159/KH-UBND 01/07/2021 Kế hoạch nâng cao hiệu quả nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
158/KH-UBND 01/07/2021 Kế hoạch Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (Giai đoạn: 2021 - 2025)
Còn hiệu lực
157/KH-UBND 30/06/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Còn hiệu lực

Tổng số : 1251 văn bản / 251 trang

Trang :