Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
11/CT-UBND 03/07/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 07/06/2019 Chỉ thị về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 16/05/2019 Chỉ thị về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 16/04/2019 Về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng năm 2019
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 10/04/2019 Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Còn hiệu lực

Tổng số : 109 văn bản / 22 trang

Trang :