Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/CT-UBND 22/12/2015 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 16/12/2015 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 30/10/2015 Về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
31/CT-TU 16/09/2015 Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 21/07/2015 Về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
Còn hiệu lực

Tổng số : 97 văn bản / 20 trang

Trang :