Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/CT/TU 03/04/2020 Về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 31/03/2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 27/02/2020 Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 10/02/2020 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 07/02/2020 Tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng Thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 97 văn bản / 20 trang

Trang :