Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
443/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Bắc Từ Liêm.
Còn hiệu lực
446/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
445/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
447/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
448/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thanh Trì.
Còn hiệu lực

Tổng số : 4814 văn bản / 963 trang

Trang :