Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3297/QĐ-UBND 27/07/2020 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho UBND xã Phú Đông
Còn hiệu lực
05/CĐ-UBND 26/07/2020 Công điện khẩn của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID - 19
Còn hiệu lực
152/KH-UBND 24/07/2020 Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
151/KH-UBND 23/07/2020 Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020
Còn hiệu lực
3267/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 4815 văn bản / 963 trang

Trang :