Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5373/UBND-SXD 13/11/2020 Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC và việc giải quyết các hạn chế trong quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5113/QĐ-UBND 13/11/2020 Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Hà Nội
Còn hiệu lực
30/TC-UBND 12/11/2020 Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02/11 đến ngày 10/11/2020
Còn hiệu lực
5089/QĐ-UBND 12/11/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội
Còn hiệu lực
30/TB-BCĐ 12/11/2020 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 71)
Còn hiệu lực

Tổng số : 5121 văn bản / 1025 trang

Trang :