Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
24/CĐ-UBND 18/11/2021 Về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội
Còn hiệu lực
4871/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc thành lập Cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội
Còn hiệu lực
258/KH-UBND 17/11/2021 Kế hoạch thực hiện quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
4883/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Khu tái định cư Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4866/QĐ-UBND 17/11/2021 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư"
Còn hiệu lực

Tổng số : 6461 văn bản / 1293 trang

Trang :