Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
222/KH-UBND 18/11/2020 Kế hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
221/KH-UBND 17/11/2020 Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
5139/QĐ-UBND 16/11/2020 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phát triển phía Tây Nam huyện Quốc Oai từ đường tỉnh 421B đi đường tỉnh 419 nối với đường tỉnh 423. Địa điểm: huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
219/KH-UBND 16/11/2020 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại năm 2020
Còn hiệu lực
220/KH-UBND 16/11/2020 Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5121 văn bản / 1025 trang

Trang :