Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
159/KH-UBND 03/08/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025"
Còn hiệu lực
03/TB-BCĐ 02/08/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 46)
Còn hiệu lực
02/TB-BCĐ 01/08/2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 45)
Còn hiệu lực
157/KH-UBND 31/07/2020 Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2020"
Còn hiệu lực
3349/QĐ-UBND 31/07/2020 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đền Ngũ Xã
Còn hiệu lực

Tổng số : 4814 văn bản / 963 trang

Trang :