Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
161/KH-UBND 05/08/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)
Còn hiệu lực
160/KH-UBND 05/08/2020 Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025
Còn hiệu lực
01/CV-HĐPHPBGDPL 04/08/2020 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
3366/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
158/KH-UBND 03/08/2020 Kế hoạch tổng kết Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 4815 văn bản / 963 trang

Trang :