Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/KH/BCĐ 28/06/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2022/UBND-NC 28/06/2021 Về giải pháp nâng cao yếu tố "Hạ tầng căn bản" trong chỉ số PAPI của Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
2754/QĐ-UBND 25/06/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, Nông nghiệp, Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2707/QĐ-UBND 22/06/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
2696/QĐ-UBND 21/06/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
Còn hiệu lực

Tổng số : 1457 văn bản / 292 trang

Trang :