Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1124/UBND-ĐT 19/04/2021 Về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021
Còn hiệu lực
1119/UBND-ĐT 16/04/2021 Về việc triển khai thực hiện công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ
Còn hiệu lực
287/TB-UBND 15/04/2021 Thông báo kết luận của Tập thể UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét về nội dung "Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
1691/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực
88/KH-UBND 05/04/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện
Còn hiệu lực

Tổng số : 1242 văn bản / 249 trang

Trang :