Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2733/QĐ-UBND 24/06/2021 Về việc Ban hành đơn giá hoạt động phân tích kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội
Còn hiệu lực
1987/UBND-KT 24/06/2021 Về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 23/06/2021 Về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
1968/UBND-KT 23/06/2021 Về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên năm 2021 và điều hành ngân sách các tháng cuối năm
Còn hiệu lực
153/KH-UBND 23/06/2021 Kế hoạch hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1466 văn bản / 294 trang

Trang :