Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2318/UBND-KGVX 21/07/2021 Về việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức có người nước ngoài nhập cảnh, cách ly y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.
Còn hiệu lực
3642/QĐ-UBND 21/07/2021 Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
7450/VP-KGVX 20/07/2021 Về việc triển khai truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022
Còn hiệu lực
15/CĐ-UBND 18/07/2021 Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước
Còn hiệu lực
3567/QĐ-UBND 16/07/2021 Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030
Còn hiệu lực

Tổng số : 2201 văn bản / 441 trang

Trang :