Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
13/KH-UBND 09/01/2015 Về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
134/UBND-NNNT 09/01/2015 Về việc tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2015.
Còn hiệu lực
11/KH-UBND 08/01/2015 Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015), trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
70/QĐ-UBND 08/01/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
80/QĐ-UBND 08/01/2015 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 4669 văn bản / 934 trang

Trang :