Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
44/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2015.
Còn hiệu lực
393/QĐ-UBND 28/01/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đan Phượng.
Còn hiệu lực
439/QĐ-UBND 28/01/2015 Về việc phê duyệt danh mục công trình và hạng mục công trình hư hỏng gây dân sinh bức xúc để thực hiện cải tạo, sửa chữa trước Tết Nguyên Đán năm 2015 thuộc quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
674/UBND-VX 28/01/2015 Về việc tăng cường phòng chống bệnh sởi.
Còn hiệu lực
38/KH-UBND 27/01/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 4379 văn bản / 876 trang

Trang :