Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
210/QĐ-UBND 16/01/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 5432/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
213/QĐ-UBND 16/01/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Mỹ Đức.
Còn hiệu lực
214/QĐ-UBND 16/01/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hà Đông.
Còn hiệu lực
224/QĐ-UBND 16/01/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hoàn Kiếm.
Còn hiệu lực
225/QĐ-UBND 16/01/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Đống Đa.
Còn hiệu lực

Tổng số : 4225 văn bản / 845 trang

Trang :