Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/TB-VP 12/01/2015 Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại cuộc họp về công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý, duy tu, duy trì, sắp xếp, tổ chức giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài, một số nút giao thông trọng điểm và đường từ cầu Long Biên - Bác Cổ - cầu Vĩnh Tuy.
Còn hiệu lực
15/KH-UBND 12/01/2015 Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
121/QĐ-UBND 12/01/2015 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013.
Còn hiệu lực
150/QĐ-UBND 12/01/2015 Về việc Phê duyệt Đề án "Bổ sung nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội số I, II, III và số V trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội".
Còn hiệu lực
111/QĐ-UBND 12/01/2015 Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 4177 văn bản / 836 trang

Trang :