Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1890/UBND-TH 22/03/2015 Về việc kiểm điểm trách nhiệm, thanh tra toàn diện việc thay thế cây xanh trên một số tuyến phố.
Còn hiệu lực
1889/UBND-XDGT 20/03/2015 Về việc trả lời các câu hỏi liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố.
Còn hiệu lực
1885/UBND-CT 20/03/2015 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm.
Còn hiệu lực
78/TB-VP 20/03/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các gói thầu thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội- Dự án II.
Còn hiệu lực
932/CV/TU 20/03/2015 Về việc chỉ đạo, kiểm tra, rà soát công tác thay thế cây xanh đô thị.
Còn hiệu lực

Tổng số : 4309 văn bản / 862 trang

Trang :