Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
103/KH-UBND 23/04/2015 Kế hoạch triển khai đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2015- 2020".
Còn hiệu lực
101/KH-BCĐ 23/04/2015 Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
1723/QĐ-UBND 22/04/2015 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 trong lĩnh vự Y tế, Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1715/QĐ-UBND 22/04/2015 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2648/UBND-XDGT 22/04/2015 Về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tổ chức, cá nhân sử dụng xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp, giả danh thương binh vi phạm các quy định về trật tự ATGT.
Còn hiệu lực

Tổng số : 6100 văn bản / 1220 trang

Trang :