Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
106/KH-UBND 25/04/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách phát triển y tế của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
132/TB-VP 24/04/2015 Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tại cuộc họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố và một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Còn hiệu lực
133/TB-VP 24/04/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban công tác quản lý giết mổ; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quý I/2015.
Còn hiệu lực
104/KH-UBND 24/04/2015 Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016" trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
103/KH-UBND 23/04/2015 Kế hoạch triển khai đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2015- 2020".
Còn hiệu lực

Tổng số : 5684 văn bản / 1137 trang

Trang :