Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
447/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
448/QĐ-UBND 29/01/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Thanh Trì.
Còn hiệu lực
675/UBND-VX 29/01/2015 Về việc triển khai phòng, chồng dịch, bệnh mùa Xuân - Hè.
Còn hiệu lực
44/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2015.
Còn hiệu lực
393/QĐ-UBND 28/01/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đan Phượng.
Còn hiệu lực

Tổng số : 5077 văn bản / 1016 trang

Trang :