Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
227/KH-UBND 16/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị "Giao thương kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2019", kết hợp trưng bày, quảng bá sản phẩm
Còn hiệu lực
36/TB-HĐND 14/10/2019 Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
4499/UBND-TKBT 10/10/2019 Về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố
Còn hiệu lực
5546/QĐ-UBND 07/10/2019 Về việc khen thưởng thành tích trong sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa rối truyền thống, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà hát múa rối Thăng Long
Còn hiệu lực
5548/QĐ-UBND 07/10/2019 Về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động Hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019
Còn hiệu lực

Tổng số : 4316 văn bản / 864 trang

Trang :