Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
93/BC-BCĐHNQT 13/04/2018 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Hội nhập quốc tế năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
Còn hiệu lực
68/BC-UBND 23/03/2018 Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2015-2017).
Còn hiệu lực
33/BC-VP 15/08/2017 Về việc rà soát, đề xuất phưong án kiện toàn, tinh gọn các Ban chỉ đạo Thành phố.
Còn hiệu lực
83/BC-UBND 13/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP quý I năm 2017.
Còn hiệu lực
18/BC-UBND 25/01/2017 Báo cáo tình hình công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.
Còn hiệu lực
239/BC-UBND 16/12/2016 Báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 11 tháng năm 2016.
Còn hiệu lực
232/BC-UBND 07/12/2016 Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017.
Còn hiệu lực
179/BC-UBND 11/10/2016 Về việc sơ kết 03 năm thi hành Luật Thủ đô
Còn hiệu lực
149/BC-UBND 14/09/2016 Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/BC-BCDD389/TP 16/03/2016 Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2016.
Còn hiệu lực

Tổng số : 23 văn bản / 3 trang

Trang :