Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2135/UBND-KGVX 21/05/2019 Về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 16/05/2019 Chỉ thị về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố
Còn hiệu lực
2383/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (đợt 3)
Còn hiệu lực
2384/QĐ-UBND 14/05/2019 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018
Còn hiệu lực
112/KH-UBND 13/05/2019 Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực

Tổng số : 4113 văn bản / 823 trang

Trang :