Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2534/UBND-KT 24/05/2017 Về việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thịt lợn.
Còn hiệu lực
2474/UBND-KGVX 22/05/2017 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Còn hiệu lực
2447/UBND-KGVX 19/05/2017 Về việc hướng dẫn tạm thời quản lý kinh doanh rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
2344/UBND-ĐT 16/05/2017 Về việc chỉ đạo sau kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khắc phục ô nhiễm đối với các cơ sở SXKD dịch vụ trên địa bàn Thành phố năm 2016.
Còn hiệu lực
2272/UBND-KGVX 12/05/2017 Về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2271/UBND-KT 12/05/2017 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 676/QĐ-BCT ngày 06/3/2017 của Bộ Công Thương.
Còn hiệu lực
2274/UBND-KGVX 12/05/2017 Về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2017.
Còn hiệu lực
2229/UBND-KT 11/05/2017 Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2017.
Còn hiệu lực
2218/UBND-KGVX 10/05/2017 Về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ tháng 02 năm 2017.
Còn hiệu lực
2201/UBND-KGVX 10/05/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy.
Còn hiệu lực

Tổng số : 426 văn bản / 43 trang

Trang :