Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1366/UBND-KT 27/03/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
1288/UBND-ĐT 22/03/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
1237/UBND-NC 20/03/2017 Về việc triển khai Kết luận phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.
Còn hiệu lực
1205/UBND-ĐT 17/03/2017 Về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.
Còn hiệu lực
1167/UBND-KT 16/03/2017 Về việc quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước.
Còn hiệu lực
1151/UBND-KT 15/03/2017 Về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.
Còn hiệu lực
1136/UBND-KGVX 15/03/2017 Về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Còn hiệu lực
1138/UBND-KGVX 15/03/2017 Về việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của Thành phố.
Còn hiệu lực
1009/UBND-ĐT 09/03/2017 Về việc thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai 2013 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1928/VP-ĐT 07/03/2017 V/v thực hiện Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành các Thông tư.
Còn hiệu lực

Tổng số : 394 văn bản / 40 trang

Trang :