Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1288/UBND-ĐT 22/03/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
1237/UBND-NC 20/03/2017 Về việc triển khai Kết luận phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.
Còn hiệu lực
1205/UBND-ĐT 17/03/2017 Về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.
Còn hiệu lực
1167/UBND-KT 16/03/2017 Về việc quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước.
Còn hiệu lực
1151/UBND-KT 15/03/2017 Về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.
Còn hiệu lực
1136/UBND-KGVX 15/03/2017 Về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Còn hiệu lực
1138/UBND-KGVX 15/03/2017 Về việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của Thành phố.
Còn hiệu lực
1009/UBND-ĐT 09/03/2017 Về việc thực hiện ký quỹ theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai 2013 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1928/VP-ĐT 07/03/2017 V/v thực hiện Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành các Thông tư.
Còn hiệu lực
941/UBND-TKBT 07/03/2017 Về việc báo cáo về công tác thanh tra, xử lý đối với các điểm vi phạm quy định về giá trông giữ xe trên địa bàn.
Còn hiệu lực

Tổng số : 393 văn bản / 40 trang

Trang :