Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017.
Còn hiệu lực
07/KH-UBND 11/01/2017 Triển khai đánh giá, chấm điểm tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/KH-UBND 10/01/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
Còn hiệu lực
05/KH-UBND 10/01/2017 Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
06/KH-BCĐ 10/01/2017 Kế hoạch Tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/KH-UBND 05/01/2017 Kế hoạch Phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2017
Còn hiệu lực
02/KHLT/UBND-UBMTTQ 04/01/2017 Kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017 Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Còn hiệu lực
01/KH-UBND 03/01/2017 Kế hoạch tổ chức "Phố Sách Xuân Đinh Dậu 2017".
Còn hiệu lực
245/KH-UBND 31/12/2016 Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
244/KH-UBND 30/12/2016 Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2017 và cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.
Còn hiệu lực

Tổng số : 323 văn bản / 33 trang

Trang :