Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
162/KH-UBND 17/08/2018 Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
159/KH-UBND 13/08/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
Còn hiệu lực
160/KH-UBND 13/08/2018 Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
157/KH-UBND 08/08/2018 Kế hoạch triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2018
Còn hiệu lực
154/KH-UBND 07/08/2018 Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
155/KH-UBND 07/08/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020
Còn hiệu lực
151/KH-BCĐ 31/07/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
150/KH-UBND 23/07/2018 Về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương án đa cấp
Còn hiệu lực
149/KH-UBND 17/07/2018 Kế hoạch triển khai "Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia" của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
148/KH-UBND 16/07/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới
Còn hiệu lực

Tổng số : 610 văn bản / 61 trang

Trang :