Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
41/KH-UBND 22/02/2017 Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
38/KH-UBND 17/02/2017 Kế hoạch phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
37/KH-UBND 17/02/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
39/KH-UBND 17/02/2017 Về việc triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
36/KH-UBND 16/02/2017 Về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017
Còn hiệu lực
35/KH-BCĐ 16/02/2017 Về việc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
32/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017.
Còn hiệu lực
33/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
34/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
31/KH-UBND 14/02/2017 Về việc tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 349 văn bản / 35 trang

Trang :