Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
157/KH-UBND 08/08/2018 Kế hoạch triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2018
Còn hiệu lực
154/KH-UBND 07/08/2018 Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
155/KH-UBND 07/08/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020
Còn hiệu lực
151/KH-BCĐ 31/07/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
150/KH-UBND 23/07/2018 Về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương án đa cấp
Còn hiệu lực
149/KH-UBND 17/07/2018 Kế hoạch triển khai "Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia" của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
148/KH-UBND 16/07/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới
Còn hiệu lực
97/KH/TU 16/07/2018 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới"
Còn hiệu lực
143/KH-UBND 02/07/2018 Kế hoạch đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018 đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh; Khám chữa bệnh; Cấp phép xây dựng; Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
Còn hiệu lực
144/KH-UBND 02/07/2018 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 607 văn bản / 61 trang

Trang :