Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
69/KH-UBND 20/03/2017 Về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
68/KH-UBND 17/03/2017 Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
65/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
66/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch thí điểm đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố.
Còn hiệu lực
64/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017.
Còn hiệu lực
61/KH-BCĐ 10/03/2017 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
60/KH-UBND 09/03/2017 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Hội nghị Trung ương (Khóa XII) về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"; và Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".
Còn hiệu lực
59/KH-UBND 09/03/2017 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
57/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
56/KH-BCĐ 08/03/2017 Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 370 văn bản / 37 trang

Trang :