Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
108/HD-UBND 24/05/2017 Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
107/KH-UBND 23/05/2017 Kế hoạch tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
106/KH-UBND 22/05/2017 Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
105/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
104/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội năm 2017 trong lĩnh vực: an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, cấp đổi giấy phép lái xe.
Còn hiệu lực
102/KH-BCĐ 17/05/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
101/KH-UBND 09/05/2017 Kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
100/KH-UBND 08/05/2017 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
98/KH-UBND 05/05/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Còn hiệu lực
99/KH-UBND 05/05/2017 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 403 văn bản / 41 trang

Trang :