Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/CT-UBND 26/04/2017 Chỉ thị về việc tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 16/03/2017 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 15/03/2017 Chỉ thị về công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 09/02/2017 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2017.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 03/02/2017 Về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
Còn hiệu lực
15/CT/TU 16/12/2016 Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 12/12/2016 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 25/11/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
21/CT-UBND 14/11/2016 Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/CT-UBND 11/11/2016 Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 39 văn bản / 4 trang

Trang :