Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/CT-UBND 28/08/2017 Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 10/08/2017 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 11/07/2017 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Còn hiệu lực
12/CT-UBND 03/07/2017 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 29/06/2017 Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 26/06/2017 Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 19/05/2017 Về việc tổ chức thu gom, quản lý, sử dụng có hiệu quả tầng đất canh tác khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu sang đất xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 16/05/2017 Về việc tăng cường quản lý phá dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 26/04/2017 Chỉ thị về việc tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 16/03/2017 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Còn hiệu lực

Tổng số : 47 văn bản / 5 trang

Trang :