Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/CT-UBND 09/07/2018 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 24/04/2018 Về việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố.
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 16/04/2018 Chỉ thị về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 30/03/2018 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 08/03/2018 Về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh đạo ôn hại lúa.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 22/01/2018 Về việc tăng cường công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 22/01/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 08/01/2018 Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 30/12/2017 Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 30/11/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 61 văn bản / 7 trang

Trang :