Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
373/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
388/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Sở Công thương Hà Nội.
Còn hiệu lực
359/QĐ-UBND 18/01/2017 Về việc phê duyệt Đề án "Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
340/QĐ-UBND 18/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
344/QĐ-UBND 18/01/2017 Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.
Còn hiệu lực
341/QĐ-UBND 18/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
339/QĐ-UBND 18/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
332/QĐ-UBND 17/01/2017 Về việc công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
314/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc chuyển UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ, chủ đầu tư 20 dự án do Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện.
Còn hiệu lực
319/QĐ-UBND 16/01/2017 Sáp nhập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Ban Quản lý đầu tư phát triển các cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công thương thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1243 văn bản / 125 trang

Trang :