Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1845/QĐ-UBND 22/03/2017 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
1831/QĐ-UBND 21/03/2017 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Kim Chung, tại các ô đất CT3, CT4. Địa điểm: xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1799/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1797/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017.
Còn hiệu lực
1804/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nội.
Còn hiệu lực
1800/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
1788/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử chùa Linh Thông (Linh Thông tự).
Còn hiệu lực
1786/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập các tiểu ban, tổ công tác phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017.
Còn hiệu lực
1790/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Thư Dương.
Còn hiệu lực
1789/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý nhà nước về cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1358 văn bản / 136 trang

Trang :