Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3706/UBND-KSTTHC 13/08/2018 Về việc thực hiện triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trong giải quyết các TTHC
Còn hiệu lực
3645/UBND-THCB 09/08/2018 Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
4003/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
Còn hiệu lực
4016/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế
Còn hiệu lực
3518/UBND-NC 02/08/2018 Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND Thành phố về công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3967/QĐ-UBND 02/08/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022" trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3831/QĐ-UBND 30/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3797/QĐ-UBND 27/07/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3412/UBND-NC 26/07/2018 Về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Còn hiệu lực
3756/QĐ-UBND 25/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 738 văn bản / 74 trang

Trang :