Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1919/QĐ-UBND 24/03/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1895/QĐ-UBND 24/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích triển khai và tổ chức cuộc thi viết "Vì An toàn giao thông Thủ đô".
Còn hiệu lực
69/KH-UBND 20/03/2017 Về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1237/UBND-NC 20/03/2017 Về việc triển khai Kết luận phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.
Còn hiệu lực
1804/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Hà Nội.
Còn hiệu lực
1803/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1774/QĐ-UBND 17/03/2017 Về việc Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Còn hiệu lực
1771/QĐ-UBND 17/03/2017 Về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Còn hiệu lực
1741/QĐ-UBND 16/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Còn hiệu lực
1667/QĐ-UBND 10/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong 3 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 486 văn bản / 49 trang

Trang :