Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
134/KH-UBND 11/06/2019 Kế hoạch xây dựng hồ sơ "Hà Nội-thành phố sáng tạo" đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO
Còn hiệu lực
3097/QĐ-UBND 10/06/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
132/KH-UBND 10/06/2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực
133/KH-UBND 10/06/2019 Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội (Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2019)
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 07/06/2019 Chỉ thị về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 4141 văn bản / 829 trang

Trang :