Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3023/UBND-NC 17/07/2019 Về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về phòng, chống xâm hại tình dục
Còn hiệu lực
3022/UBND-KT 16/07/2019 Về việc thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2019 của Thành ủy về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Còn hiệu lực
155/KH-UBND 10/07/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025
Còn hiệu lực
154/KH-UBND 08/07/2019 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025
Còn hiệu lực
3612/QĐ-UBND 08/07/2019 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 4179 văn bản / 836 trang

Trang :