Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/TB-UBND 16/01/2017 Thông báo lịch Tiếp công dân của Lãnh đạo UBND Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
294/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.
Còn hiệu lực
271/QĐ-UBND 13/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
272/QĐ-UBND 13/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội.
Còn hiệu lực
238/QĐ-UBND 11/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội
Còn hiệu lực
223/QĐ-UBND 11/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Sở Tài chính Hà Nội
Còn hiệu lực
222/QĐ-UBND 11/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội
Còn hiệu lực
07/KH-UBND 11/01/2017 Triển khai đánh giá, chấm điểm tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
221/QĐ-UBND 11/01/2017 Về việc khen thường thành tích công tác năm 2016 của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội
Còn hiệu lực
134/QĐ-UBND 06/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 413 văn bản / 42 trang

Trang :