Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3492/QĐ-UBND 08/07/2018 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3455/QĐ-UBND 05/07/2018 Về việc giải thể Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3456/QĐ-UBND 05/07/2018 Về việc thành lập Phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2891/UBND-NC 26/06/2018 Về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ
Còn hiệu lực
2858/QĐ-UBND 12/06/2018 Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018 - 2020
Còn hiệu lực
132/KH-UBND 11/06/2018 Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2018) trên địa bàn thành phố Hà Nội)
Còn hiệu lực
2720/QĐ-UBND 05/06/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nội tiết và Đái tháo đường thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2721/QĐ-UBND 05/06/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Chống đau thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2737/QĐ-UBND 05/06/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2733/QĐ-UBND 05/06/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 724 văn bản / 73 trang

Trang :