Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1359/QĐ-UBND 22/02/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.
Còn hiệu lực
1181/QĐ-UBND 16/02/2017 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2016 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen.
Còn hiệu lực
1174/QĐ-UBND 16/02/2017 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ.
Còn hiệu lực
1177/QĐ-UBND 16/02/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Hà Nội.
Còn hiệu lực
32/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017.
Còn hiệu lực
33/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
34/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
1100/QĐ-UBND 13/02/2017 Về việc thành lập Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
823/QĐ-UBND 10/02/2017 Về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ huy cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
734/QĐ-UBND 10/02/2017 Về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 449 văn bản / 45 trang

Trang :