Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
7023/QĐ-UBND 09/12/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
251/KH-UBND 09/12/2019 Kế hoạch Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngành Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
7008/QĐ-UBND 09/12/2019 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình Khuyến nông thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025
Còn hiệu lực
5439/UBND-KT 06/12/2019 Về việc triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường thịt lợn trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
5438/UBND-NC 06/12/2019 Về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Còn hiệu lực

Tổng số : 4410 văn bản / 882 trang

Trang :