Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/CĐ-UBND 18/07/2018 Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3
Còn hiệu lực
3594/QĐ-UBND 16/07/2018 Về việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 09/07/2018 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Còn hiệu lực
3407/QĐ-UBND 04/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Còn hiệu lực
3006/UBND-KH&ĐT 04/07/2018 Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
142/KH-UBND 28/06/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên đia bàn thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
3211/QĐ-UBND 26/06/2018 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3202/QĐ-UBND 25/06/2018 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ học bổng cho học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu năm 2018 - 2021" do Tổ chức Samaritan's Purse International Relief/Mỹ tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
Còn hiệu lực
2852/UBND-KT 25/06/2018 Về việc tiếp tục đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
137/KH-UBND 18/06/2018 Về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 791 văn bản / 80 trang

Trang :