Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/CT-UBND 10/08/2017 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2018.
Còn hiệu lực
3896/UBND-KT 10/08/2017 Về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2017.
Còn hiệu lực
184/KH-UBND 08/08/2017 Kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.
Còn hiệu lực
3851/UBND-KT 07/08/2017 Về công tác triển khai thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ VSMT đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường của các quận, huyện, thị xã.
Còn hiệu lực
5003/QĐ-UBND 28/07/2017 Về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 tại Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Còn hiệu lực
3628/UBND-KH&ĐT 26/07/2017 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
3620/UBND-KH&ĐT 26/07/2017 Về việc hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của Thành phố.
Còn hiệu lực
4945/QĐ-UBND 26/07/2017 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/CĐ-BCH 23/07/2017 Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó với bão số 04.
Còn hiệu lực
06/CĐ-BCH 21/07/2017 Công điện của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội về việc chủ động đối phó với lũ lớn trên hệ thống sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra.
Còn hiệu lực

Tổng số : 599 văn bản / 60 trang

Trang :