Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1430/VP-KT 22/02/2017 Về việc thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ.
Còn hiệu lực
03/CĐ-UBND 22/02/2017 Về việc tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
710/UBND-KT 22/02/2017 Về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
41/KH-UBND 22/02/2017 Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1326/QĐ-UBND 21/02/2017 Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay.
Còn hiệu lực
1389/VP-KT 20/02/2017 Về việc tăng cường quản lý, tuyên truyền phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1221/QĐ-UBND 20/02/2017 Về việc phê duyệt danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao Thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đầu tư.
Còn hiệu lực
1215/QĐ-UBND 20/02/2017 Về việc thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
Còn hiệu lực
84/TB-BCĐ 16/02/2017 Thông báo phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
36/KH-UBND 16/02/2017 Về việc hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề thành phố Hà Nội năm 2017
Còn hiệu lực

Tổng số : 465 văn bản / 47 trang

Trang :