Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3407/QĐ-UBND 04/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
Còn hiệu lực
3006/UBND-KH&ĐT 04/07/2018 Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020
Còn hiệu lực
142/KH-UBND 28/06/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên đia bàn thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
3211/QĐ-UBND 26/06/2018 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3202/QĐ-UBND 25/06/2018 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ học bổng cho học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu năm 2018 - 2021" do Tổ chức Samaritan's Purse International Relief/Mỹ tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
Còn hiệu lực
2852/UBND-KT 25/06/2018 Về việc tiếp tục đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
137/KH-UBND 18/06/2018 Về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021
Còn hiệu lực
2951/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2952/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2953/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 788 văn bản / 79 trang

Trang :