Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1845/QĐ-UBND 22/03/2017 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
196/TB-UBND 22/03/2017 Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc chủ trương đầu tư theo hình thức hợp đồng BT tại ô đất ký hiệu F4-CXKV1 và F4-CC1, quận Hoàng Mai.
Còn hiệu lực
1789/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý nhà nước về cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố.
Còn hiệu lực
184/TB-UBND 17/03/2017 Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về việc thí điểm triển khai dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động IPARKING tại các điểm đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Còn hiệu lực
1167/UBND-KT 16/03/2017 Về việc quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ báo cáo công khai hàng năm đối với tài sản nhà nước.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 16/03/2017 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Còn hiệu lực
1752/QĐ-UBND 16/03/2017 Về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1737/QĐ-UBND 15/03/2017 Về việc ban hành Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, Công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1151/UBND-KT 15/03/2017 Về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 15/03/2017 Chỉ thị về công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 492 văn bản / 50 trang

Trang :