Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
243/QĐ-UBND 12/01/2017 Về việc công bố khung giá dịch vụ nhà cung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
05/KH-UBND 10/01/2017 Kế hoạch triển khai Đề án "Phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" theo Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
191/QĐ-UBND 10/01/2017 Về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Samaritan's Purse Internaltional Relief - Mỹ tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội
Còn hiệu lực
79/UBND-KT 06/01/2017 Về việc tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2017.
Còn hiệu lực
51/UBND-KT 05/01/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp.
Còn hiệu lực
7286/QĐ-UBND 30/12/2016 Về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề truyền thống Hà Nội" năm 2016.
Còn hiệu lực
7157/QĐ-UBND 27/12/2016 Về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân năm 2017.
Còn hiệu lực
7169/QĐ-UBND 27/12/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
234/KH-BCĐ 27/12/2016 Về công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
7326/UBND-KT 26/12/2016 Về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất năm 2017.
Còn hiệu lực

Tổng số : 442 văn bản / 45 trang

Trang :