Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/CĐ-BCH 14/10/2017 Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại Thành phố về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 11 (bão Khanun).
Còn hiệu lực
07/CĐ-UBND 13/10/2017 Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Còn hiệu lực
7063/QĐ-UBND 11/10/2017 Về việc phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp áp dụng cho cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4973/UBND-KH&ĐT 10/10/2017 Về việc tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
4937/UBND-KT 09/10/2017 Về việc đôn đốc tăng công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
4933/UBND-KT 09/10/2017 Về việc kiểm soát chi mua quà tặng nhân dịp lễ, dịp kỷ niệm ngày thành lập.
Còn hiệu lực
215/KH-UBND 06/10/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
4754/UBND-KT 28/09/2017 Về việc kiểm kê, đánh giá tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.
Còn hiệu lực
6752/QĐ-HĐBCSPCNNT 27/09/2017 Về việc thành lập Ban giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
4689/UBND-KHĐT 25/09/2017 Về việc thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Còn hiệu lực

Tổng số : 628 văn bản / 63 trang

Trang :