Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
284/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016.
Còn hiệu lực
10/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch triển khai công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017.
Còn hiệu lực
279/QĐ-UBND 14/01/2017 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Còn hiệu lực
289/VP-KGVX 12/01/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
06/KH-BCĐ 10/01/2017 Kế hoạch Tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
156/QĐ-UBND 06/01/2017 Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giám sát, phòng chống dịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
135/QĐ-UBND 06/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Thanh tra thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
84/UBND-TKBT 06/01/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức Tết năm 2017.
Còn hiệu lực
119/QĐ-UBND 05/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
113/QĐ-UBND 05/01/2017 Về việc cho phép Trường Trung học phổ thông dân lập Nguyễn Thượng Hiền chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục.
Còn hiệu lực

Tổng số : 618 văn bản / 62 trang

Trang :