Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
162/KH-UBND 17/08/2018 Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4125/QĐ-UBND 13/08/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn (2018-2020)
Còn hiệu lực
4133/QĐ-BTCĐHTTVIII 13/08/2018 Về việc thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
Còn hiệu lực
4125/QĐ-UBND 13/08/2018 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020)
Còn hiệu lực
154/KH-UBND 07/08/2018 Kế hoạch tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
155/KH-UBND 07/08/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020
Còn hiệu lực
3558/UBND-KGVX 06/08/2018 Về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV
Còn hiệu lực
4019/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018 - 2020)
Còn hiệu lực
4014/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Khu du tích Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Còn hiệu lực
4015/QĐ-UBND 06/08/2018 Về việc thành lập Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội trên cở sở tách chức năng kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế
Còn hiệu lực

Tổng số : 1172 văn bản / 118 trang

Trang :