Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
201/TB-UBND 22/03/2017 Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về những nội dung đã thống nhất tại cuộc họp triển khai, thực hiện thí điểm đào tạo chương trình song bằng tại Trường THPT Chu Văn An.
Còn hiệu lực
1799/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1797/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2017.
Còn hiệu lực
1800/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
1788/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử chùa Linh Thông (Linh Thông tự).
Còn hiệu lực
1786/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc thành lập các tiểu ban, tổ công tác phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017.
Còn hiệu lực
1790/QĐ-UBND 20/03/2017 Về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Thư Dương.
Còn hiệu lực
68/KH-UBND 17/03/2017 Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
61/TB-VP 17/03/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp đánh giá triển khai thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân.
Còn hiệu lực
1772/QĐ-UBND 17/03/2017 Về việc tổ chức lại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 701 văn bản / 71 trang

Trang :