Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
714/UBND-TKBT 22/02/2017 Về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về trường mầm non tuyển sinh khi chưa được cấp phép.
Còn hiệu lực
1337/QĐ-UBND 22/02/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng Biên tập Bản tin "Hà Nội Hội nhập và phát triển".
Còn hiệu lực
652/UBND-KGVX 20/02/2017 Về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
38/KH-UBND 17/02/2017 Kế hoạch phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
1200/QĐ-UBND 17/02/2017 Về việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chí trường chất lượng cao.
Còn hiệu lực
1199/QĐ-UBND 17/02/2017 Về việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chí trường chất lượng cao.
Còn hiệu lực
37/KH-UBND 17/02/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2017.
Còn hiệu lực
39/KH-UBND 17/02/2017 Về việc triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
610/UBND-KGVX 16/02/2017 Về việc phối hợp tăng cường thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Còn hiệu lực
82/TB-UBND 15/02/2017 Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án địa điểm xây dựng đền thờ Ngô Quyền ở Cổ Loa ở Đông Anh.
Còn hiệu lực

Tổng số : 665 văn bản / 67 trang

Trang :