Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
105/KH-UBND 19/05/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
102/KH-BCĐ 17/05/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2828/QĐ-UBND 17/05/2017 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số của thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2767/QĐ-UBND 15/05/2017 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.
Còn hiệu lực
2272/UBND-KGVX 12/05/2017 Về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
2274/UBND-KGVX 12/05/2017 Về việc triển khai "Ngày Vi chất dinh dưỡng" năm 2017.
Còn hiệu lực
2218/UBND-KGVX 10/05/2017 Về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ tháng 02 năm 2017.
Còn hiệu lực
2201/UBND-KGVX 10/05/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy.
Còn hiệu lực
2683/QĐ-UBND 10/05/2017 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực
2682/QĐ-UBND 10/05/2017 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
Còn hiệu lực

Tổng số : 762 văn bản / 77 trang

Trang :