Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1430/VP-KT 22/02/2017 Về việc thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ.
Còn hiệu lực
20/TB-VP 24/01/2017 Thông báo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2016, triển khai công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
289/VP-KGVX 12/01/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
28/VP-ĐT 03/01/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Còn hiệu lực
309/TB-VP 29/12/2016 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Nguyễn Thế Hùng về phương án sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11784/VP-KGVX 12/12/2016 Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm 2016.
Còn hiệu lực
11675/VP-KGVX 07/12/2016 Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2017.
Còn hiệu lực
11519/VP-KGVX 01/12/2016 Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.
Còn hiệu lực
11184/VP-BTCD 23/11/2016 Về việc thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.
Còn hiệu lực
11028/VP-ĐT 21/11/2016 Về việc các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Còn hiệu lực

Tổng số : 155 văn bản / 16 trang

Trang :