Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
141/KH-BCĐ 18/06/2018 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
139/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
Còn hiệu lực
138/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2744/UBND-ĐT 18/06/2018 Về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2951/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2952/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2953/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
136/KH-UBND 15/06/2018 Về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2950/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2954/QĐ-UBND 15/06/2018 Về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3349 văn bản / 335 trang

Trang :