Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
53/KH-UBND 07/03/2017 Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1928/VP-ĐT 07/03/2017 V/v thực hiện Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành các Thông tư.
Còn hiệu lực
941/UBND-TKBT 07/03/2017 Về việc báo cáo về công tác thanh tra, xử lý đối với các điểm vi phạm quy định về giá trông giữ xe trên địa bàn.
Còn hiệu lực
940/UBND-TKBT 07/03/2017 Về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.
Còn hiệu lực
1561/QĐ-UBND 07/03/2017 Về việc thành lập Ban Giám sát thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2016.
Còn hiệu lực
1553/QĐ-UBND 06/03/2017 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
913/UBND-ĐT 06/03/2017 Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ.
Còn hiệu lực
920/UBND-KT 06/03/2017 Về việc triển khai đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.
Còn hiệu lực
1549/QĐ-UBND 06/03/2017 Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây năm 2017.
Còn hiệu lực
934/UBND-KT 06/03/2017 Về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2016.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2401 văn bản / 241 trang

Trang :