Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
56/KH-BCĐ 08/03/2017 Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2017.
Còn hiệu lực
156/TB-UBND 08/03/2017 Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố.
Còn hiệu lực
1617/QĐ-UBND 08/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017.
Còn hiệu lực
145/TB-UBND 07/03/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
54/KH-UBND 07/03/2017 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
53/KH-UBND 07/03/2017 Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1928/VP-ĐT 07/03/2017 V/v thực hiện Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành các Thông tư.
Còn hiệu lực
941/UBND-TKBT 07/03/2017 Về việc báo cáo về công tác thanh tra, xử lý đối với các điểm vi phạm quy định về giá trông giữ xe trên địa bàn.
Còn hiệu lực
940/UBND-TKBT 07/03/2017 Về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.
Còn hiệu lực
1561/QĐ-UBND 07/03/2017 Về việc thành lập Ban Giám sát thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2016.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2396 văn bản / 240 trang

Trang :