Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
161/TB-UBND 10/03/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU tại cuộc họp Thành viên Ban Chỉ đạo về công tác triển khai thực hiện Chương trình.
Còn hiệu lực
1659/QĐ-UBND 10/03/2017 Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017.
Còn hiệu lực
1655/QĐ-UBND 10/03/2017 Về việc ban hành địch mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng duy tu, sửa chữa một số hạng mục đê điều thuộc thành phố Hà Nội quản lý.
Còn hiệu lực
1665/QĐ-UBND 10/03/2017 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
61/KH-BCĐ 10/03/2017 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thành phố Hà Nội năm 2017.
Còn hiệu lực
60/KH-UBND 09/03/2017 Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW của Hội nghị Trung ương (Khóa XII) về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"; và Nghị quyết 06-NQ/TW về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".
Còn hiệu lực
1640/QĐ-UBND 09/03/2017 Về việc phê duyệt danh mục công viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ do Thành phố quản lý sau đầu tư theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND, ngày 19/9/2016, của UBND Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1645/QĐ-UBND 09/03/2017 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997-12/3/2017).
Còn hiệu lực
1625/QĐ-UBND 09/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12/3/1997-12/3/2017).
Còn hiệu lực
59/KH-UBND 09/03/2017 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2401 văn bản / 241 trang

Trang :