Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1270/QĐ-UBND 19/03/2019 Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
72/CTr-BCĐ 19/03/2019 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019
Còn hiệu lực
1238/QĐ-UBND 18/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1069/UBND-ĐT 18/03/2019 Về việc tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
Còn hiệu lực
69/KH-UBND 18/03/2019 Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
Còn hiệu lực

Tổng số : 4052 văn bản / 811 trang

Trang :