Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3967/QĐ-UBND 02/08/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022" trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3968/QĐ-UBND 02/08/2018 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3957/QĐ-UBND 01/08/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Long Biên
Còn hiệu lực
3848/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc ban hành Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
3853/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3842/QĐ-UBND 31/07/2018 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
151/KH-BCĐ 31/07/2018 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
3831/QĐ-UBND 30/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/CĐ/BCH 30/07/2018 Công điện của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ và các tình huống bất thường, giảm thiệt hại về người và tài sản
Còn hiệu lực
3834/QĐ-UBND 30/07/2018 Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thành tích trong công tác năm học 2017-2018
Còn hiệu lực

Tổng số : 3672 văn bản / 368 trang

Trang :