Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3797/QĐ-UBND 27/07/2018 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3412/UBND-NC 26/07/2018 Về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
Còn hiệu lực
3772/QĐ-UBND 26/07/2018 Về việc tặng Bằng khen và danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2018
Còn hiệu lực
3397/UBND-KT 25/07/2018 Về việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
Còn hiệu lực
3756/QĐ-UBND 25/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3343/UBND-KT 24/07/2018 Về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2013 của UBND Thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở
Còn hiệu lực
3364/UBND-KGVX 24/07/2018 Về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố
Còn hiệu lực
3700/QĐ-UBND 23/07/2018 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3712/QĐ-UBND 23/07/2018 Về việc công nhận điểm du lịch Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Còn hiệu lực
3713/QĐ-UBND 23/07/2018 Về việc công nhận điểm du lịch Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Còn hiệu lực

Tổng số : 3656 văn bản / 366 trang

Trang :