Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3230/QĐ-UBND 26/06/2018 Về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ khu đô thị Ecorpark đi đường 179, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: huyện Gia Lâm, Hà Nội
Còn hiệu lực
3202/QĐ-UBND 25/06/2018 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ học bổng cho học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu năm 2018 - 2021" do Tổ chức Samaritan's Purse International Relief/Mỹ tài trợ cho Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
Còn hiệu lực
2855/UBND-KGVX 25/06/2018 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Ebola
Còn hiệu lực
2852/UBND-KT 25/06/2018 Về việc tiếp tục đôn đốc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
137/KH-UBND 18/06/2018 Về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021
Còn hiệu lực
2714/UBND-KGVX 18/06/2018 Về việc vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố năm 2018
Còn hiệu lực
140/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội năm 2018
Còn hiệu lực
141/KH-BCĐ 18/06/2018 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS thực hiện mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
139/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
Còn hiệu lực
138/KH-UBND 18/06/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3590 văn bản / 359 trang

Trang :