Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
66/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch thí điểm đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp của các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố.
Còn hiệu lực
1739/QĐ-UBND 15/03/2017 Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Địa điểm: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 15/03/2017 Chỉ thị về công tác Tìm kiếm cứu nạn năm 2017.
Còn hiệu lực
1136/UBND-KGVX 15/03/2017 Về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Còn hiệu lực
1138/UBND-KGVX 15/03/2017 Về việc triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch số 09/KH-UBND của Thành phố.
Còn hiệu lực
64/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" năm 2017.
Còn hiệu lực
1708/QĐ-BCĐ 14/03/2017 Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1702/QĐ-UBND 13/03/2017 Về việc thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1669/QĐ-UBND 13/03/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1667/QĐ-UBND 10/03/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong 3 năm triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2401 văn bản / 241 trang

Trang :